خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 1
شکوفه ها.پیانو2
4415652
33169
شکوفه ها.پیانو1
4415651
33168
شکوفه ها.پیانو
4415650
33170
شکوفه ها.پیانووویلن1
4415649
شکوفه ها.پیانووویلن
4415648
شکوفه ها.چهارمضراب ریتم1
4415647
33164

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 2
شکوفه ها.چهارمضراب ریتم
4415646
33165
قطعه ی آوازی.ویلن و پیانو
4415645
قطعه ای درگشایش.ویلن وپیانو
4415644
آواز ماهور.پیانو
4415643
33161
گل افروز3
4415623
33139
گل افروز2
4415622
33138

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 3
گل افروز1
4415621
33137
گل افروز
4415620
33140
گل افروز.ضربی در بیدادوفرود
4415619
گل افروز.قطعه دوضربی
4415618
33135
گل افروز.2ضربی در همایون
4415617
33134
عشق و اشک2
4415616
33132

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 4
عشق و اشک1
4415615
33131
عشق و اشک
4415614
33133
سوز پنهان.چهار مضراب
4415533
33517
سوز پنهان3
4415532
33515
سوز پنهان2
4415531
33514
سوز پنهان1
4415530
33513

لیست پیشوازها ، اثر همایون خرم 5
چهار مضراب دلکش2
4415529
33512
چهار مضراب دلکش
4415534
33511
سوز پنهان
4415528
33516

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,680,011