خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر تعریف

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر تعریف 1
ز غمت
4415484
33561
تصنیف یاران2
4415483
33559
تصنیف یاران1
4415479
33558
تصنیف یاران
4415478
33560
تصنیف فراق3
4415477
33556
تصنیف فراق2
4415476
33555

لیست پیشوازها ، اثر تعریف 2
تصنیف فراق1
4415475
33554
تصنیف فراق
4415474
33557
تصنیف چشم یاری1
4415482
33552
تصنیف چشم یاری
4415473
33553
روی از جفا بگردان
4415472
33551
مشو از من غافل
4415471
33550

لیست پیشوازها ، اثر تعریف 3
حال من اگر خواهی
4415481
33549
ای نور چشم مستان
4415480
33548
دل وجان برسرکارت کردم
4415470
33547
دل غمخواره
4415469
33546
دورنگی یار
4415468
33545

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,352,973