خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 1
نغمه آبشار2
4415853
4002054
33041
نغمه آبشار1
4415852
33042
نغمه آبشار
4415851
33043
پرستوها3
4415850
33046
پرستوها2
4415849
33045
پرستوها1
4415848
4001742
33044

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 2
پرستوها
4415855
4002055
33047
راپسودی اصفهان3
4415847
33056
راپسودی اصفهان.ضربی ماهور
4415846
راپسودی اصفهان2
4415845
33055
راپسودی اصفهان.ضربی
4415844
33059
راپسودی اصفهان1
4415856
33054

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 3
راپسودی اصفهان
4415843
33057
پیانو.شور3
4415508
33497
پیانو.شور2
4415506
33496
پیانو.شور1
4415505
33495
پیانو.سه گاه3
4415504
33493
پیانو.سه گاه2
4415503
33492

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 4
پیانو.سه گاه1
4415502
33491
پیانو.سه گاه
4415501
33494
پیانو.نوا2
4415507
33489
پیانو.نوا1
4415500
33488
پیانو.نوا
4415499
33490
پیانو.بیات راجع
4415498
33487

لیست پیشوازها ، اثر جواد معروفی 5
پیانو.شور
4415467
پیانو.بیات ترک3
4415466
پیانو.بیات ترک2
4415465
پیانو.بیات ترک1
4415464
پیانو.بیات ترک
4415463

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,066,675