خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر اسدالله ملک

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر اسدالله ملک 1
گلنوش3
4415625
33158
گلنوش2
4415624
33159
گلنوش1
4415596
33217
گلنوش
4415595
33216
گلنوش.مخالف سه گاه
4415594
33215
گلنوش.4مضراب
33214

لیست پیشوازها ، اثر اسدالله ملک 2
ضربی بیات ترک
4415406
ضربی و درآمد افشاری
4415405
قطعه ضربی ترک
4415404
قطعه ضربی در افشاری
4415403
چهار مضراب ترک
4415402
چهار مضراب بیات ترک
4415401

لیست پیشوازها ، اثر اسدالله ملک 3
چهار مضراب افشاری
4415400
ویلن.اسدالله ملک1
4415399
33691
ویلن.اسدالله ملک
4415398
33690
ویلن تار تنبک1
4415397
33689
ویلن تار تنبک
4415396
33688
تار و ویلن
4415395
33687

لیست پیشوازها ، اثر اسدالله ملک 4
گریه لیلی.بیکلام
4415394
33686

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,556,189