خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر امیر ملک مسعودی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر امیر ملک مسعودی 1
ترهدی.قطعه دوم
4415263
33814
ترهدی
4415262
33813
مه و استاره
4415261
33812
گلی جون1
4415260
33810
گلی جون
4415259
33811
ای گل مه به ور1
4415258
33808

لیست پیشوازها ، اثر امیر ملک مسعودی 2
ای گل مه به ور
4415257
33809
بگذشت2
4415256
33806
بگذشت1
4415255
33805
بگذشت
4415254
33807
آواز خین بس1
4415253
33803
آواز خین بس
4415252
33804

لیست پیشوازها ، اثر امیر ملک مسعودی 3
آواز سر حدی3
4415251
33801
آواز سر حدی2
4415250
33800
آواز سر حدی1
4415249
33799
آواز سر حدی
4415248
33802
یک و دو
4415247
33797
یک و دو.قطعه دوم
4415264
33798

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,898,686