خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر بیژن کامکار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر بیژن کامکار 1
مبارک بادی
4415280
33793
مخملی پوشان
4415279
33792
خوش آواز
4415278
33791
گل گلزاران
4415276
33789
چین چین
4415272
33784
بهاران آبیدر1
4415271
33782

لیست پیشوازها ، اثر بیژن کامکار 2
بهاران آبیدر
4415270
33783

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,550,204