خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر عباس کمندی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر عباس کمندی 1
تو چاوت نه یشی3
4415229
33839
تو چاوت نه یشی2
4415228
33838
گلی زرد و سور2
4415227
33850
گلی زرد و سور1
4415226
33849
گلی زرد و سور
4415225
33851
سوزه های سوزه3
4415224
33847

لیست پیشوازها ، اثر عباس کمندی 2
سوزه های سوزه2
4415223
33846
سوزه های سوزه1
4415222
33845
سوزه های سوزه
4415221
33848
قافله چی1
4415220
33843
قافله چی
4415219
33844
اورامان.بیکلام1
4415218
33841

لیست پیشوازها ، اثر عباس کمندی 3
اورامان.بیکلام
4415217
33842
تو چاوت نه یشی1
4415216
33837
تو چاوت نه یشی
4415215
33840
گله که م نخشانم2
4415214
33835
گله که م نخشانم1
4415213
33834
گله که م نخشانم
4415212
33836

لیست پیشوازها ، اثر عباس کمندی 4
گله چنوری3
4415211
33832
گله چنوری2
4415210
33831
گله چنوری1
4415209
33830
گله چنوری
4415208
33833

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,564,582