خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 1
و عشق
4415056
36131
تنهایی
4415055
36130
صدا کن مرا
4415054
36129
روشنی،من،گل،آب
4415059
36128
نهر تنهایی
4415053
36127
مانده تا آب شود
4415052
36126

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 2
غروب بود
4415051
36125
دلم عجیب گرفته
4415050
36124
چیزهایی است که نمی دانم
4415049
36123
از اهالی امروز
4415048
36122
تنها در پس در
4415010
36144
روشنی در
4415009
36143

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 3
پشت هیچستان
4415008
36142
پس از لحظه های دراز2
4415007
36140
پس از لحظه های دراز
4415006
36141
نیلوفر.قطعه دوم
4415005
36139
نیلوفر
4415004
36138
مشتی خاک
4415003
36137

لیست پیشوازها ، اثر احمدرضا احمدی 4
کفشهایم کو؟
4415015
36136
گنبد کاه گلی
4415014
36135
به سراغ من اگر می آیید
4415013
36134
بازترین پنجره
4415012
36133
باید امشب بروم
4415011
36132

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,679,166