خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 1
رنگ قزاقی
4415002
رنگ قشنگی
4415001
های دی لی لی
4415000
گوی دن زانور
4414999
4002253
بیلی بیلوتریی دانه
4414998
وازلدی واز.قطعه دوم
4414997
36002

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 2
وازلدی واز
4414996
شیخ هانی
4414995
رنگ سیما
4414994
رنگ ماهور
4414993
رنگ جانیمان.قطعه دوم
4414992
رنگ جانیمان
4414991

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 3
رنگ قزاقی.قطعه دوم
4414990
رنگ لزگی
4414837
36030
رنگ روشنی.قطعه دوم
4414836
36029
رنگ روشنی
4414835
36028
رنگ واغزالی
4414834
36027
رنگ شکوفه
4414833
36026

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 4
رنگ چوپان
4414832
36025
رنگ گل
4414831
36024
رنگ مجسمه
4414830
36023
رنگ ناز
4414829
36022
رنگ گلچهره
4414873
36021
رنگ شالاقو
4414828
36020

لیست پیشوازها ، اثر ناصر چشم آذر 5
مبارک باد
36019

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,366,565