خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مظفر شفیعی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مظفر شفیعی 1
رنگ راست پنجگاه
32407
گهی بگریم گهی بخندم
4003332
32411
گلدسته امید
4003331
32410
پرتو رویت
4003349
32409
سرمست
4003348
32408
سلسله موی دوست
4003347
32406

لیست پیشوازها ، اثر مظفر شفیعی 2
ای دل
4003322
32405
شده فصل بهار
4003346
32403
تصنیف بیداد
4003354
32402
نقش خیال2.بی کلام
4414721
نقش خیال.شفیعی
4414720
زهجرت
4414719

لیست پیشوازها ، اثر مظفر شفیعی 3
ضربی مقدمه
4414718
رخ مهتاب
4414717
نقش یار
4414716
نقش وفا ومهر
4414715
لب دوست
4414714
خیال یار
4414713

لیست پیشوازها ، اثر مظفر شفیعی 4
هبچ مگو2
4414712
هیچ مگو
4414711
دامن در طلب
4414710
چهره ارغوان
4414709
بنوازد نگار
4414708

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,685,803