خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 1
ز دست محجوب2
4414800
ز دست محجوب
4414799
ضربی زلف سرکجت2
4414798
ضربی زلف سرکجت
4414797
سرو خجل
4414796
اوج فرود به ابو عطا
4414795

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 2
نرگس مستی2
4414794
نرگس مستی
4414793
مراد خانی
4414792
مثنوی2
4414791
مثنوی
4414790
ای زلف کجت2
4414789

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 3
ای زلف کجت
4414788
عشق تو آتش جانا2
4414787
عشق تو آتش جانا
4414786
درآمد ماهور
4414785
چارپاره
4414784
عقرب زلف کجت
4414783

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 4
کوی دوست
4414759
رخ زیبا
4414757
مه من
4414756
بیات راجع
4414755
درآمد اصفهان
4414754
بت چین
4414753

لیست پیشوازها ، اثر علی اکبر شیدا 5
بیداد
4414763
بیات راجع.قطعه دوم
4414752

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,525,284