خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 1
نی وتنبک
4415642
33157
گل ونی3
4415641
33155
گل ونی2
4415640
33154
گل و نی1
4415639
33153
گل و نی
4415638
33156
گل و نی.نهفت
4415637
33152

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 2
گل و نی.نغمه
4415636
33151
گل ونی.درآمدنوا
4415635
33150
گل و نی.درآمدماهور
4415634
33149
گل و نی.بختیاری
4415633
33148
گل ونی.چهارمضراب نوا2
4415632
33146
گل ونی.چهارمضراب نوا1
4415631
33145

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 3
گل ونی.چهارمضراب نوا
4415630
33147
گل ونی.چهارمضراب
4415629
33144
گل ونی.دوضربی درشوشتری1
4415628
29801
گل ونی.دوضربی درشوشتری
4415627
33143
آواز شوشتری
4415626
33141
آوای نی.بیات اصفهان1
4415497
33477

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 4
آوای نی.مخالف سه گاه1
4415496
33485
آوای نی.مخالف سه گاه
4415495
33486
آوای نی.مغلوب
4415494
33484
آوای نی.بیات ترک3
4415493
33483
آوای نی.بیات ترک2
4415492
33481
آوای نی.بیات ترک1
4415491
33480

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 5
آوای نی.بیات ترک
4415490
33482
آوای نی.بیات راجع
4415489
33479
آوای نی.بیات اصفهان
4415488
33478
آوای نی.ابوعطا2
4415487
33475
آوای نی.ابوعطا1
4415486
33474
آوای نی.ابوعطا
4415485
33476

لیست پیشوازها ، اثر حسن ناهید 6
تصنیف خواب.بیکلام
4414418
4002548
80589
صدای نی.بیکلام
4414414
4002546
80586
نوای نی.بی کلام
4414406
4002538
80582

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,730,959