خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر موسوی قهار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر موسوی قهار 1
دعای روز شنبه
4413874
دعای روز جمعه
4413873
دعای روزپنج شنبه
4413872
دعای روزچهارشنبه
4413871
دعای روزسه شنبه
4413870
دعای روز دوشنبه
4413869

لیست پیشوازها ، اثر موسوی قهار 2
دعای روز یکشنبه
4413868

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,550,348