خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر احمد کوچ

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر احمد کوچ 1
داستان عشق.احمد کوچ
4413451
آبی کافه
4413450
بدون عشق
4413449
مزرعه بزرگ
4413448
اهل کجا هستید؟
4413447
کاواک یلری
4413446

لیست پیشوازها ، اثر احمد کوچ 2
قلعه
4413445
به رنگ گل سرخ
4413444
بازی
4413443
ماموریت غیر ممکن
4413442
هاستاسیمپره
4413441
ابراهیم
4413440

لیست پیشوازها ، اثر احمد کوچ 3
پدر
4413439
شکننده2
4413438
شکننده
4413437
پدر تعمیدی
4413436
بیکار
4413435
سگ ماده
4413434

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,452,443