خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محمد ایوب

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محمد ایوب 1
تکاثر 1.محمد ایوب
44112641
78370
ماعون 1.محمد ایوب
44112640
78369
کافرون 1.محمد ایوب
44112639
همزه 1.محمد ایوب
44112638
78368
قریش 1.محمد ایوب
44112560
78367
قارعه 1.محمد ایوب
44112559
78366

لیست پیشوازها ، اثر محمد ایوب 2
فیل 1.محمد ایوب
44112637
78365
عادیات 1.محمد ایوب
44112504
78364
بقره 187 محمد ایوب
78278
بقره 185 محمد ایوب
44112456
78277
بقره 183 محمد ایوب
44112455
78276
سوره بقره.محمد ایوب.آیه255
4413186
62824

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,362,940