خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر عبدالباسط محمد عبدالصمد

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر عبدالباسط محمد عبدالصمد 1
سوره مریم.آیه24
44121959 44121974
28605
سوره .حشر.آیه21
71290
فجر
63123
سوره بلد. آیات1تا4
63116
سوره نصر.عبدالباسط
4416906
سوره مسد.عبدالباسط
4416905

لیست پیشوازها ، اثر عبدالباسط محمد عبدالصمد 2
سوره کوثر.عبدالباسط
4416904
سوره کافرون
4416903
سوره حشر.آیه21
4413276
63148
سوره فجر.آیات27تا28
4413273
71287
سوره بلد.عبدالباسط.آیات1تا4
4413271
4007313
71284
سوره بقره.آیه255
4413184
62825

لیست پیشوازها ، اثر عبدالباسط محمد عبدالصمد 3
سوره یوسف آیه23
4413122
56585
سوره شوری آیه53وقاف آیه1
4413118
56581
سوره شمس.آیات1تا8
4413117
56580
سوره حج.آیه28
4413142
56573
سوره قیامت.آیات1تا4
4413111
56572
سوره قاف.آیات9تا11
4413110
56571

لیست پیشوازها ، اثر عبدالباسط محمد عبدالصمد 4
سوره قاف.آیات6تا7
4413109
56570
سوره بلد. آیات1تا4
4413107
4007313
56568
اذان عبدالباسط 3
4411673
اذان عبدالباسط 2
4411672
اذان عبدالباسط 1
4411680

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,550,494