خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر کاوه کاویان

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کاوه کاویان 1
پنجه آفتاب3
44129107 44129175
پنجه آفتاب2
44129106 44129174
پنجه آفتاب1
44129105 44129173
یادت رفت3
44127615 44127653
یادت رفت2
44127614 44127652
یادت رفت1
44127613 44127651

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,223,818