خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 1
ابتهال.وحدت
44127804 44127814
93533
پرچم قرآن
44127831 44127851
93573
ماه رحمت2
44127846 44127865
93558
ماه رحمت1
44127845 44127864
93557
میرکاروان2
44127850 44127869
93560
میرکاروان1
44127849 44127868
93559

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 2
خفته درخون
44127822 44127830
93550
خاتم الرسل
44127816 44127824
93548
ای برترین نور زمین
44127797 44127807
93539
الینا ارسل المختار
44127803 44127813
93543
اله وحده وحده
44127802 44127812
93542
خاک جاویدان
44127815 44127823
93546

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 3
ایران
44127872 44127870
93544
یا امه الاسلام
44127765 44127772
93585
مولایاحسین جان
44127766 44127773
93579
تلاوت آیه13حجرات
44127764 44127771
93578
راز و نیاز
44127848 44127867
93575
مصطفی.استانبولی
44127847 44127866
93567

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 4
لا اله الا الله3
44127821 44127829
93555
لااله الا الله2
44127820 44127828
93553
لااله الا الله1
44127819 44127827
93552
ابتهال.مناجات
44127801 44127811
93535
دعای جوشن کبیر
44127800 44127810
93532
درمان دردها
44127799 44127809
93531

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 5
به سویت آمدم
44127784 44127795
93530
به سوی او
44127783 44127794
93529
بانوی فدک
44127774 44127785
93528
نریشن آیه13حجرات
44127782 44127793
93526
طبیب درد دلها
44127763 44127770
93577
مهدی بیا
44127844 44127863
93556

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 6
آمدی خوش آمدی
44127818 44127826
93551
خلیفه رب العالمین
44127817 44127825
93547
امام الوری
44127798 44127808
93538
آروم جونم
44127780 44127791
93524
آرام جان
44127779 44127790
93523
انت رجایی
44127778 44127789
93521

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 7
یاشفیعی فی یوم الحشر
44127762 44127769
93587
یا رسول الله
44127761 44127768
93586
یا مبعث الاخلاق
44127760 44127767
93580
صل الله علیک
44127843 44127862
93576
پیامبر کریم
44127842 44127861
93574
نور العیونی
44127841 44127860
93572

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 8
نور ساطع
44127840 44127859
93571
نور خدا
44127839 44127858
93570
نعم الاسوه
44127838 44127857
93569
مصطفی.عربی
44127837 44127856
93568
مصطفی.انگلیسی
44127836 44127855
93566
محمد3
44127835 44127854
93564

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 9
محمد2
44127834 44127853
93563
محمد1
44127833 44127852
93562
محمد
44127832 44127871
93561
ابتهال
44127873 44127806
93534
بلغ العلی بکماله
44127777 44127788
93527
انت الاسوه
44127776 44127787
93522

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 10
انت القدوه
44127775 44127786
93520
عهد باشهیدان
44127781 44127792
93519
اقتدار
44128711 441287230
93537
کشور وفا
44127526 44127564
93545
قرآن
44127525 44127563
93541
مختار
44127522 44127560
93565

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 11
خدا
44127521 44127559
93549
فراز
44127520 44127558
93540
ابتهال
44127519 44127557
93534
آیه
44127518 44127556
آیات
44127517 44127555
93525
یا مقلب القلوب4
93584

لیست پیشوازها ، اثر گروه معراج قم 12
یا مقلب القلوب3
93583
یا مقلب القلوب2
93582
یا مقلب القلوب1
93581

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,210,277