خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 1
ضامن آهور3
44127149 44127206
94234
ضامن آهور2
44127148 44127205
94233
ضامن آهور1
44127147 44127204
94232
مثلث شیطان3
44127170 44127227
94231
مثلث شیطان2
44127169 44127226
94230
مثلث شیطان1
44127168 44127225
94229

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 2
سنگر به سنگر2
44127161 44127218
94221
سنگر به سنگر1
44127160 44127217
94220
نقاب3
44127136 44127194
94216
نقاب2
44127135 44127193
94215
نقاب1
44127180 44127192
94214
مدافع حرم3
44127167 44127224
94210

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 3
مدافع حرم2
44127166 44127223
94209
مدافع حرم1
44127165 44127222
94208
مرگ بر آمریکا3
44127134 44127191
94204
مرگ بر آمریکا2
44127182 44127190
94203
مرگ بر آمریکا1
44127133 44127189
94202
من انقلابیم2
44127159 44127216
94201

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 4
من انقلابیم1
44127158 44127215
94200
محرم راز3
44127179 44127238
94199
محرم راز2
44127178 44127237
94198
محرم راز1
44127177 44127236
94197
لبیک یا زینب3
44127164 44127221
94196
لبیک یا زینب2
44127163 44127220
94195

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 5
لبیک یا زینب1
44127162 44127219
94194
کبوتر زخمی3
44127157 44127214
94192
کبوتر زخمی2
44127156 44127213
94191
کبوتر زخمی1
44127155 44127212
94190
جمعه های انتظار3
44127143 44127200
94189
جمعه های انتظار2
44127183 44127232
94188

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 6
جمعه های انتظار1
44127142 44127231
94187
ایران2
44127132 44127188
94186
ایران1
44127131 44127187
94185
حیدر3
44127176 44127235
94184
حیدر2
44127175 44127234
94183
حیدر1
44127174 44127233
94182

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 7
حجاب3
44127139 44127197
94178
حجاب2
44127138 44127196
94177
حجاب1
44127137 44127195
94176
قهرمان گمنام2
44127154 44127211
94175
قهرمان گمنام1
44127153 44127210
94174
فلسطین3
44127146 44127203
94173

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 8
فلسطین2
44127145 44127202
94172
فلسطین1
44127144 44127201
94171
دلتنگی3
44127152 44127209
94168
دلتنگی2
44127151 44127208
94167
دلتنگی1
44127150 44127207
94166
برجام نفرجام3
44127130 44127186
94160

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 9
برجام نفرجام2
44127129 44127185
94159
از خدا بترس3
44127173 44127230
94158
از خدا بترس2
44127172 44127229
94157
از خدا بترس1
44127171 44127228
94156
آروم جونم2
44127141 44127199
94155
آروم جونم1
44127140 44127198
94154

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 10
شبهای جمعه2
44125602 44125637
94225
شبهای جمعه1
44125601 44125636
94224
سرزمین من2
44125597 44125631
94223
سرزمین من1
44125596 44125631
94222
رهبر فرزانه3
44125583 44125619
94219
رهبر فرزانه2
44125582 44125618
94218

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 11
رهبر فرزانه1
44125581 44125617
94217
مظهر اقتدار3
44125580 44125616
94207
مظهر اقتدار2
44125579 44125615
94206
مظهر اقتدار1
44125578 44125614
94205
کجایید شهیدان خدایی1
44125589 44125625
94193
شلمچه2
44125588 44125624
94228

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 12
شلمچه1
44125587 44125623
94227
مسافر عشق3
44125586 44125622
94213
مسافر عشق2
44125585 44125621
94212
مسافر عشق1
44125584 44125620
94211
حماسه فاطمی3
44125600 44125635
94181
حماسه فاطمی2
44125599 44125634
94180

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 13
حماسه فاطمی1
44125598 44125633
94179
فرمان بده2
44125577 44125613
94170
فرمان بده1
44125595 44125630
94169
چشم انتظارم3
44125594 44125648
94165
چشم انتظارم2
44125593 44125629
94164
چشم انتظارم1
44125592 44125628
94163

لیست پیشوازها ، اثر حسن محمودزاده 14
چهل فریاد2
44125591 44125627
94162
چهل فریاد1
44125590 44125626
94161

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,801,970,508