خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محمدرضا رضایی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محمدرضا رضایی 1
ستاره2
44125304 44125281
ستاره1
44125303 44125280
نقطه چین2
44125302 44125279
نقطه چین1
44125301 44125278
مبتلا3
44125300 44125277
مبتلا2
44125299 44125276

لیست پیشوازها ، اثر محمدرضا رضایی 2
مبتلا1
44125298 44125275
خدانگهدار2
44125297 44125274
خدانگهدار1
44125296 44125273
داری میری
44125295 44125272

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,802,516,459