خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر عباس نیکنام

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر عباس نیکنام 1
پاشو سقای بی دست
44125014 44125062
میروی به کجا
44125013 44125061
پر پروازم حسین
44125012 44125060
خیمه و پرچم
44125011 44125059
دلم دادم به تو
44125018 44125058

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,802,527,666