خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مهدی پورحسین

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مهدی پورحسین 1
سنی مندن2
44124556 44124567
34122
سنی مندن1
44124555 44124566
34121
بیر کوچه
44124554 44124565
34120
آیریلیق2
44124553 44124564
34119
آیریلیق1
44124552 44124563
34118

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,550,407