خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محمدحسین محمودشاهی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محمدحسین محمودشاهی 1
یاد آن شب2
44124551 44124571
32358
یاد آن شب1
44124550 44124570
32351
راه تماشا2
44124549 44124569
32318
راه تماشا1
44124548 44124562
32316
بارون2
44124547 44124561
31031
بارون1
44124546 44124568
31030

لیست پیشوازها ، اثر محمدحسین محمودشاهی 2
تقدیر
44124545 44124560
32348
پاییز3
44124544 44124559
32083
پاییز2
44124543 44124558
31766
پاییز1
44124542 44124557
31259

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,355,577