خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 1
تصنیف باران2
44124574 44124622
تصنیف باران1
44124573 44124621
سرمست
44124413 44124433
پرده نشین2
44124412 44124432
پرده نشین1
44124411 44124431
تصنیف دلستان2
44124410 44124430

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 2
تصنیف دلستان1
44124409 44124429
آواز سه گاه2
44124408 44124428
آواز سه گاه1
44124407 44124427
سازو آواز مخالف
44124406 44124426
تصنیف ماه و من
44124405 44124425
تصنیف بهاران2
44124404 44124424

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 3
تصنیف بهاران1
44124403 44124423
تصنیف آسمان2
44124402 44124422
تصنیف آسمان1
44124401 44124421
آواز مخالف
44124400 44124420
آواز دشتی2
44124399 44124419
آواز دشتی1
44124398 44124418

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 4
ستاره می شمرم2
44124317 44124302
ستاره می شمرم1
44124316 44124318
نوروز
44124315 44124301
ماه مطرب2
44124314 44124300
ماه مطرب1
44124313 44124299
لعل و سنگ
44124312 44124298

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 5
خنده ی حافظ
44124311 44124297
کشتی باده2
44124310 44124296
کشتی باده1
44124309 44124295
گله دارم
44124308 44124294
فکر بکر2
44124307 44124293
فکر بکر1
44124306 44124292

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا عطائی 6
عشق جوانی
44124305 44124291
آب آتش گون2
44124304 44124290
آب آتش گون1
44124303 44124289

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,058,377