خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 1
شور مستی3
44125007 44125052
شور مستی2
44125006 44125051
شور مستی1
44125005 44125050
ساز و آواز2
44124985 44125030
ساز و آواز1
44124984 44125029
سر کوه بلند2
44124983 44125028

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 2
سر کوه بلند1
44124982 44125027
رینگ
44124981 44125063
نرگس مست5
44125004 44125049
نرگس مست4
44125003 44125048
نرگس مست3
44125002 44125047
نرگس مست2
44125001 44125046

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 3
نرگس مست1
44125000 44125045
محرم دل5
44124999 44125044
محرم دل4
44124998 44125043
محرم دل3
44124997 44125042
محرم دل2
44124996 44125041
محرم دل1
44124995 44125040

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 4
ماه عروس3
44124994 44125039
ماه عروس2
44124993 44125038
ماه عروس1
44124992 44125037
لیلا خانم7
44124991 44125036
لیلا خانم5
44124990 44125035
لیلا خانم4
44124989 44125034

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 5
لیلا خانم1
44124988 44125033
دو تار خراسانی
44124987 44125032
دو بیتی دشتی1
44124986 44125031
درآمد2
44125009 44125056
درآمد1
44125008 44125055
چهار مضراب2
44125017 44125054

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 6
چهار مضراب2
44124976 44125022
چهار مضراب1
44125016 44125053
چهار مضراب1
44124975 44125021
بالا بلند4
44124980 44125026
بالا بلند3
44124979 44125025
بالا بلند2
44124978 44125024

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 7
بالا بلند1
44124977 44125023
شور شیدایی3
44124250 44124288
شور شیدایی2
44124249 44124287
شور شیدایی1
44124248 44124286
راست پنجگاه4
44124247 44124285
راست پنجگاه3
44124246 44124284

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 8
راست پنجگاه2
44124245 44124283
راست پنجگاه1
44124244 44124282
نسیم سحر3
44124243 44124281
نسیم سحر2
44124242 44124280
نسیم سحر1
44124241 44124279
نیاز4
44124223 44124264

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 9
نیاز3
44124222 44124263
نیاز2
44124221 44124262
نیاز1
44124220 44124261
کتانه3
44124219 44124260
کتانه2
44124218 44124259
کتانه1
44124217 44124258

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 10
جلوه گل4
44124216 44124257
جلوه گل3
44124215 44124256
جلوه گل2
44124214 44124255
جلوه گل1
44124213 44124254
4مضراب همایون.بیکلام
44124212 44124253
فریاد3
44124240 44124278

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 11
فریاد2
44124239 44124277
فریاد1
44124238 44124276
چهار مضراب2.بیکلام
44124252 44124322
چهار مضراب1.بیکلام
44124251 44124321
چهار مضراب2.بیکلام
44124237 44124320
چهار مضراب1.بیکلام
44124236 44124319

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 12
آواز شوشتری4
44124235 44124275
آواز شوشتری3
44124234 44124274
آواز شوشتری2
44124233 44124273
آواز شوشتری1
44124232 44124272
آواز بیداد5 (بیکلام)
44124231 44124271
آواز بیداد4
44124230 44124323

لیست پیشوازها ، اثر صدیق تعریف 13
آواز بیداد3
44124229 44124270
آواز بیداد2
44124228 44124269
آواز بیداد1
44124227 44124268
افسانه3
44124226 44124267
افسانه2
44124225 44124266
افسانه1
44124224 44124265

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,550,429