خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر امیر میرشکاری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر امیر میرشکاری 1
هلیوسا
44128020 44128030
50975
جمبیسا
44128029 44128038
51007
ایران2
44128028 44128037
50987
ایران
44128027 44128036
50982
هله دانی2
44128026 44128035
50736
هله دانی
44128025 44128034
50718

لیست پیشوازها ، اثر امیر میرشکاری 2
دل شوره2
44128024 44128033
50649
دل شوره
44128023 44128032
50628
باغ گپ2
44128022 44128039
48565
باغ گپ
44128021 44128031
48564
سی بوشهر
44124111 44124165
51572
رنگ خدا
44124110 44124164
51424

لیست پیشوازها ، اثر امیر میرشکاری 3
رهگذر
44124109 44124163
51338
پیلیسوک
44124108 44124162
51058
مسافر شو
44124107 44124161
51046
میدون بده
44124106 44124160
51045
لنگر
44124105 44124159
51041
جومه نارنجی2
44124104 44124158
51026

لیست پیشوازها ، اثر امیر میرشکاری 4
جومه نارنجی
44124103 44124157
51015
دیارم بوشهر 2
44124102 44124156
50709
دیارم بوشهر
44124101 44124155
50682
بوی بارون
44124100 44124154
50582
بوشهریم2
44124099 44124153
48568
بوشهریم
44124098 44124152
48567

لیست پیشوازها ، اثر امیر میرشکاری 5
بهار
44124097 44124151
48566

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,540,126