خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر پیام شیاری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر پیام شیاری 1
ترس3
44129515 44129632
ترس2
44129514 44129631
ترس1
44129513 44129630
خزون سرد
44129434 44129438
مجنون3
44129396 44129408
مجنون2
44129395 44129407

لیست پیشوازها ، اثر پیام شیاری 2
قسمت نشد2
44124353 44124384
قسمت نشد1
44124352 44124383
صبح ایران2
28576
صبح ایران1
28575
مهمان خدا2
28574
مهمان خدا1
28573

لیست پیشوازها ، اثر پیام شیاری 3
چی شد3
44123828 44123779
28572
چی شد2
44123827 44123778
28571
چی شد1
44123826 44123777
28570

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,368,358