خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر کسری اخوین

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کسری اخوین 1
جهانی
28718
عصر سکوت
28711
به من آرامش بده
28712
مسکن
28722
اشباع
28715
کافی
28719

لیست پیشوازها ، اثر کسری اخوین 2
ماه جدید
28720
نور طبیعت
28723
جادویی 2
28717
جادویی
28716
بلند شو 2
28714
بلند شو
28713

لیست پیشوازها ، اثر کسری اخوین 3
معجزه
28721
سورتمه
28725
پل
28724

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,818,767,703