خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مجید نورالفلق زاده(هیثم نور)

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مجید نورالفلق زاده(هیثم نور) 1
یا الله3
44128386 44128420
یا الله4
44128385 44128419
مولد الصبر
44124691 44124734
یا الله2
28656
یا الله1
28655
لا تقلقی2
28654

لیست پیشوازها ، اثر مجید نورالفلق زاده(هیثم نور) 2
لا تقلقی1
28653
بلد السلام4
28652
بلد السلام3
28651
بلد السلام2
28650
بلد السلام1
28649
اود ان انام2
28648

لیست پیشوازها ، اثر مجید نورالفلق زاده(هیثم نور) 3
اود ان انام1
28647

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,941,866