خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ایمان کریوند

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ایمان کریوند 1
کوچ2
44123099 44123141
کوچ1
44123097 44123140
کوگ خوشخون2
44123097 44123139
کوگ خوشخون1
44123096 44123138
آواز علی شیر (جنگ)2
44123095 44123137
آواز علی شیر (جنگ)1
44123094 44123136

لیست پیشوازها ، اثر ایمان کریوند 2
دل اشکنده2
44123093 44123135
دل اشکنده1
44123092 44123134
دا3
44123091 44123133
دا2
44123090 44123132
دا1
44123089 44123131
بیشه شیرون2
44123088 44123130

لیست پیشوازها ، اثر ایمان کریوند 3
بیشه شیرون1
44123087 44123129
بهیگ3
44123086 44123128
بهیگ2
44123085 44123127
بهیگ1
44123084 44123126
آواز بخت بد3
44123083 44123125
آواز بخت بد2
44123082 44123124

لیست پیشوازها ، اثر ایمان کریوند 4
آواز بخت بد1
44123081 44123123

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,361,146