خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مجتبی سابقی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مجتبی سابقی 1
کوچه بارونی3
44122451 44122484
26734
کوچه بارونی2
44122450 44122483
26733
کوچه بارونی1
26732
شدی دنیام2
44122013 44122064
26663
شدی دنیام1
44122012 44122063
26662
دلم گرفته2
44122011 44122062
26661

لیست پیشوازها ، اثر مجتبی سابقی 2
دلم گرفته1
44122010 44122061
26660

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,930,435