خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر رضا وطن خواه

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر رضا وطن خواه 1
زندگی2
44121334 44121399
24505
زندگی1
44121333 44121398
24504
رنگ پاییز2
44121332 44121397
24503
رنگ پاییز1
44121331 44121396
24502
ماه من2
44121330 44121395
24501
ماه من1
44121329 44121394
24500

لیست پیشوازها ، اثر رضا وطن خواه 2
مثله من2
44121328 44121393
24499
مثله من1
24498
خداحافظ3
44121327 44121392
24497
خداحافظ2
44121326 44121391
24496
خداحافظ1
44121325 44121390
24495
فاصله2
24494

لیست پیشوازها ، اثر رضا وطن خواه 3
فاصله1
44121324 44121389
24493
اعتراف آخر3
44121323 44121388
24492
اعتراف آخر2
44121322 44121387
24491
اعتراف آخر1
44121321 44121386
24490
نفس2
44121320 44121385
24489
نفس1
44121319 44121384
24488

لیست پیشوازها ، اثر رضا وطن خواه 4
بدون تو4
44121318 44121383
24487
بدون تو3
44121317 44121382
24486
بدون تو2
44121316 44121381
24485
بدون تو1
44121315 44121380
24484

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,379,850