خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر کاظم بذرافکن

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کاظم بذرافکن 1
شرمندتم
44127264 44127310
سردار عشق
44127248 44127294
سردار بی سر
44127251 44127297
مدافع حرم2
44127250 44127296
مدافع حرم1
44127249 44127295
مادر باران
44127260 44127306

لیست پیشوازها ، اثر کاظم بذرافکن 2
مادرم
44127259 44127305
لیلا شدیم
44127247 44127293
جامانده2
44127257 44127303
جامانده1
44127256 44127302
دلربا
44127258 44127304
دهه فجر2
44127255 44127301

لیست پیشوازها ، اثر کاظم بذرافکن 3
دهه فجر1
44127254 44127300
چهل ساله2
44127253 44127299
چهل ساله1
44127252 44127298
بی سر2
44127263 44127309
بی سر1
44127262 44127308
ارتش 20 میلیونی2
44127246 44127292

لیست پیشوازها ، اثر کاظم بذرافکن 4
ارتش 20 میلیونی1
44127245 44127291
افسران سبز پوش
44127244 44127290
9دی
44127261 44127307
خدا2
44121248 44121300
24755
خدا1
44121247 44121299
24754
فرمانده
44121253 44121305
24753

لیست پیشوازها ، اثر کاظم بذرافکن 5
انتظار2
44121250 44121302
24752
انتظار1
44121249 44121301
24751
عفاف2
44121255 44121307
24750
عفاف1
44121254 44121306
24749
بدون معرفی2
44121246 44121298
24748
بدون معرفی1
44121245 44121297
24747

لیست پیشوازها ، اثر کاظم بذرافکن 6
آقا2
44121252 44121304
24746
آقا1
44121251 44121303
24745
شهید گمنام2
44120796 44120798
23349
شهید گمنام1
44120795 44120797

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,681,668