خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر احمد ماها

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر احمد ماها 1
حواسم هست2
44121746 44121766
24425
حواسم هست1
44121745 44121765
24424
انعکاس2
44120681 44120737
23129
انعکاس1
44120680 44120736
23128
طپش3
44120428 44120435
22504
کنارم باش3
44120427 44120434
22510

لیست پیشوازها ، اثر احمد ماها 2
کنارم باش2
44120426 44120433
22509
کنارم باش1
44120425 44120432
22508
حواسم هس2
44120424 44120431
22507
حواسم هس1
44120423 44120430
22506
آخر جاده2
44120422 44120429
22496
طپش2
44120384 44120348
22504

لیست پیشوازها ، اثر احمد ماها 3
طپش1
44120383 44120347
22503
لیلی
22511
سکوت2
44120356 44120346
22492
سکوت1
44120355 44120345
22491
نرگس تنها2
44120354 44120327
22471
نرگس تنها1
44120353 44120326
22470

لیست پیشوازها ، اثر احمد ماها 4
مدارا2
44120364 44120335
22502
مدارا1
44120363 44120334
22501
لبخند2
44120362 44120333
22500
لبخند1
44120361 44120332
22499
هم اتاقی2
44120360 44120331
22498
هم اتاقی1
44120359 44120330
22497

لیست پیشوازها ، اثر احمد ماها 5
عطر بهار2
44120352 44120325
22494
عطر بهار1
44120358 44120329
22493
آخر جاده
44120357 44120328
22495

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,985,156