خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر صابر رهنما

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر صابر رهنما 1
بهونه میگیره دل
44122851 44122897
29885
فغانیم
44122850 44122896
29887
ای نیر درخشان
44122849 44122895
29886
یاتما بله قان اوسته
44122685 44120279
یموت یرنی
44122684 44120278
جوان ننه
44122666 44120260

لیست پیشوازها ، اثر صابر رهنما 2
هجرونن آغلارام
44122669 44120263
بوقدر آغلاما
44122668 44120262
سنه منتظیردی
44122686 44120280
اولسا گدا
44122682 44120276
در جاوید ای شهید
44122665 44120259
اولرم سنسیز
44122683 44120277

لیست پیشوازها ، اثر صابر رهنما 3
اگر اتسن عنایت
44122667 44120261

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,924,816