خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر علیرضا حسنی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علیرضا حسنی 1
دستم خالیه آقا
44124876 44119694
سیف المسلول
44124875 44119704
فخر الکرام
44124874 44119693
با اذن رهبرم
44124877 44119681

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,681,658