خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر حسن نرگس خانی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حسن نرگس خانی 1
زینب زینب
44125256 44119436
ساقی خانی
44125246 44119420
الوداع الوداع
44125229 44119402
آب آوری
44125228 44119401

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,687,132