خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر اسلام نظری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر اسلام نظری 1
پسین
44124709 44124733
مه راضی بودم
44124708 44124732
برگرد
44124707 44124731
روز ششم
44125738 44119324
مپرس تو از دل مه
44125745 44119335
ایران
44125730 44119318

لیست پیشوازها ، اثر اسلام نظری 2
بی وفا
44125717 44119329
21567
همه چی خوب
44125751 44119287
21569
عشق دروغی
44125750 44119286
21568
از من گذشتی(پنج دقیقه)
21566

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,769,901,200