خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محسن عاشقی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محسن عاشقی 1
الفرار الفرار
44129252 44129282
زینب2
44127907 44127958
75548
زینب1
44127906 44127957
75547
شیر خدای ازلی
44127908 44127959
75546
ای رسالتی
44127909 44127960
75545
اهل سما
44127905 44127956
75543

لیست پیشوازها ، اثر محسن عاشقی 2
دریای راسخ
44125015 44125019
75544
زینب
28665
صفا سنندی
28663
بسم الله
28659
به اذن نبی
28658
علی اصغر
28657

لیست پیشوازها ، اثر محسن عاشقی 3
شهید خونین
44123376 44123343
28664
گوزل اربابیم
44123375 44123342
28662
ای قوم کافر
44123374 44123341
28661
ای جماعت
44123373 44123340
28660
نسل حیدرم
44125994 44118998
28058
خاطریمده ساخلارم
44125943 44118996
28057

لیست پیشوازها ، اثر محسن عاشقی 4
حیدر
44125942 44118995
28056
قال الصادق
44125993 44118997
28055
گل زینب اوزون فریاده
44125941 44118994
28054
بابام ای وای
44125940 44118993
28053
علی اسدالله
44125939 44118992
28052

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,934,801