خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر شروین پناهی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر شروین پناهی 1
دای دای
44126375 44118589
دعوتی3
44126374 44118588
زور عشق3
44126470 44118576
زور عشق2
44126469 44118575
زور عشق1
44126468 44118574
تیه کال برنو3
44126467 44118573

لیست پیشوازها ، اثر شروین پناهی 2
تیه کال برنو2
44126466 44118572
تیه کال برنو1
44126465 44118571
تقصیر2
44126464 44118570
تقصیر1
44126463 44118569
قضاته4
44126462 44118547
قضاته3
44126461 44118546

لیست پیشوازها ، اثر شروین پناهی 3
قضاته2
44126460 44118545
قضاته1
44126459 44118544
دی2
44126458 44118543
دی1
44126457 44118542
دعوتی2
44126456 44118529
دعوتی1
44126455 44118528

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,926,993