خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ضرغام تراهیده

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ضرغام تراهیده 1
پر درد 4
44126632 44118518
پر درد 3
44126631 44118517
پر درد 2
44126630 44118516
پر درد 1
44126629 44118515
پر درد
44126628 44118514
دا 3
44126605 44118488

لیست پیشوازها ، اثر ضرغام تراهیده 2
دا 2
44126604 44118487
دا 1
44126603 44118486
دا
44126602 44118485

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,355,683