خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر حمید سروری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر حمید سروری 1
درنه جان و عزیز جون
44126738 44118437
98297
تکنوازی
44126764 44118468
98307
سه گدار
44126753 44118460
98306
هروایه
44126737 44118436
98300
نوایی
44126752 44118459
98304
ماهور
44126751 44118458
98302

لیست پیشوازها ، اثر حمید سروری 2
دایه دایه
44126730 44118426
98296
هر چی دارم
98299
کوچه لره و رنگ
44126750 44118457
98301
رِنگ آذری
44126749 44118456
98305
گل پامچال
44126736 44118435
98298
ته بیو
44126763 44118467
98308

لیست پیشوازها ، اثر حمید سروری 3
عزیزم سوزه
44126729 44118425
98295
مستم مستم
44126748 44118455
98303

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,467,729