خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 1
تصنیف نازلو3
44117977
98413
تصنیف نازلو2
44117976
98412
تصنیف نازلو1
44117975
98411
آواز کر ترکه باز2
44117946
98399
آواز کر ترکه باز1
44117945
98398
تصنیف کوگ رشته2
44117974
98408

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 2
تصنیف کوگ رشته1
44117973
98407
آواز کلوس2
44117943
98403
آواز کلوس1
44117942
98402
تصنیف شومه3
44117958
98418
تصنیف شومه2
44117957
98417
تصنیف شومه1
44117956
98416

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 3
آواز همدرنگ2
44117941
98397
آواز همدرنگ1
44117940
98396
تصنیف رسم نو3
44117972
98415
تصنیف رسم نو2
44117971
98414
تصنیف رسم نو1
44117970
آواز ملک ایرون2
44117938
98401

لیست پیشوازها ، اثر کوروش اسدالهی 4
آواز ملک ایرون1
44117937
98400
تصنیف نشیمن2
44117969
98410
تصنیف نشیمن1
44117968
98409
تصنیف گوگری3
44117967
98406
تصنیف گوگری2
44117966
98405
تصنیف گوگری1
44117965
98404

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,452,181