خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر سجاد سلیمانی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر سجاد سلیمانی 1
سکوت سرد2
44117900
سکوت سرد1
44117899
پسرک شمالی
44117898
زرد بهاره2
44117897
زرد بهاره1
44117896
زرد بهاره
44117895

لیست پیشوازها ، اثر سجاد سلیمانی 2
بخند2
44117883
بخند1
44117882
بخند
44117881
حسین تنهاست3
44117889
حسین تنهاست2
44117888
حسین تنهاست1
44117887

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,389,755