خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 1
یار گمگشته کجایی
44117202
نیایش
44117193
95752
گینه بیر هفته سایدیم
44117180
95737
یزلر حسینه قربان
44117209
95763
یازدوق ابوالفضلین آدین
44117201
95762
یا حسین فخر درم
44117200
95761

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 2
یا حبیبی یا حسین
44117199
95760
نوکرون میدانه قارداش
44117192
95753
مشکیوی دولدور گداخ
44117191
95751
مشکیمنن دین اوخ
44117190
95750
محرم اولدی
44117189
95749
لای لای ابوالفضل
44117188
95748

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 3
کل اوغول گون باتدی
44117187
95746
هایانداسان آی ابوالفضل
44117186
95742
هوای بین الحرمین
44117185
95741
هارای ننه
44117184
95740
گور اوچ پر اوخ
44117183
95739
گوزل آرخام الیم
44117182
95738

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 4
گلدیم هرایه قارداش
44117177
95734
گلدی گینده ماه محرم
44117176
95733
گل هرایه قارداش
44117175
95732
گل گوزومنن اوخی چک
44117174
95731
یا اباصالح مدد 2
44117179
95711
یا اباصالح مدد 1
44117178
95710

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 5
ترکان آذری
44117135
4009715
95759
شکرت کنم خدایا
44117134
4009714
95758
سلام ما به محرم
44117133
4009713
95757
پیشواز محرم
44117132
4009712
95756
اویان وزیریم اوالفضل
44117131
4009711
95755
اوغلوم باتوب دی
44117141
4009710
95754

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 6
خورشید من
44117140
4009709
95747
حسین شهبازوم سیندی
44117139
4009708
95745
حسین جان
44117138
4009707
95744
حسین بهشتین آقاسی
44117137
4009706
95743
قارداشیم ابوالفضل
44117136
4009705
95736
غیرتلی سرداریم
44117153
4009704
95735

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 7
ای دلبر آزادگان
44117152
4009697
95730
ای یاریم ابوالفضل
44117151
4009702
95728
ای تشنه شیرخواریم
44117150
4009701
95727
ای دل محرم آمده
44117149
4009698
95724
ای منیم قارداشیم
44117148
4009699
95725
ای امیر حرم
44117147
4009696
95723

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 8
عشقوی دیلده سسلیم
44117146
4009695
95722
دوشدی بلایه باشیم
44117145
4009694
95721
دولانیم من باشیوا
44117144
4009693
95720
دریای القم
44117163
4009692
95719
دادخواهیم الله
44117162
4009691
95718
چاتدی ماتم آیی
44117161
4009690
95717

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 9
باب المراد ابوالفضل
44117160
4009688
95715
اصغریم اوخلاندی
44117159
4009687
95714
آقام آقام ابوالفضل
44117158
4009686
95713
ای زینت ماسوا
44117143
4009703
95729
ای سرو خوش رفتار من
44117142
4009700
95726
به صحرا سر نهادیم
44117157
4009689
95716

لیست پیشوازها ، اثر سیدمحمد عاملی 10
ابر بهارم
44117156
4009685
95712
ابا صالح
44117155
4009684
95709

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,369,885