خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر علی سهرابی فر

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر علی سهرابی فر 1
مادر
44124149 44124175
هم نوای فاطمه
44124148 44124174
شهریور
44124147 44124173
مهر3
44124146 44124172
مهر2
44124145 44124171
دلتنگی
44124144 44124170

لیست پیشوازها ، اثر علی سهرابی فر 2
مهر1
44124143 44124169
بهای عشق
44124142 44124168
آذر
44124141 44124167
آبان
44124140 44124166
صلوات
44125401 44119105
تی بی رهت
44126448 44118567

لیست پیشوازها ، اثر علی سهرابی فر 3
هلام هم
44126427 44118540
دل مو مرد
44126426 44118539
بگذار بیمرمو
44126942 44118213
سیمین 3
44117428
سیمین 2
44117427
سیمین 1
44117426

لیست پیشوازها ، اثر علی سهرابی فر 4
کرعاشق
44117434
حال زار
44117406
اقبال 2
44117396
اقبال 1
44117395

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,550,663