خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر متولی عبدالعال

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر متولی عبدالعال 1
سوره حشر آیه 20
44115323
سوره حمد.متولی عبدالعال
4414451
76116
سوره نجم.آیه32
4413116
56579
سوره نجم.آیات39تا42
4413115
56578

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,936,769