خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر نجمه اسدالهی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر نجمه اسدالهی 1
یلدا 1
44115244
4008799
84238
سحرگه
44115250
4008801
84237
نقاب 1
44115249
4008800
84236
گوی چوگان 1
44115263
4008804
84235
عشق
44115262
4008803
84234
دیوار ذهن
44115261
4008802
84233

لیست پیشوازها ، اثر نجمه اسدالهی 2
آوار باران 1
44115274
4008806
84232
عاشق
44115273
4008805
84231

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,679,056