خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محمود شحات انور

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محمود شحات انور 1
سوره اسرا.آیه 12
44122938 44120075
سوره .طارق.آیات1تا4
71294
سوره .شمس.آیات1تا5.محمود شحات
71293
سوره بقره.آیات1تا2
63114
سوره اسرا.آیات13تا14
63113
سوره حمد.محمودشحات
4416931
77094

لیست پیشوازها ، اثر محمود شحات انور 2
سوره شمس.آیات1تا5.محمود شحات
4413279
63178
سوره اسرا.آیات13تا14
4413268
71282
سوره 2توحید.محمود شحات انور
4413121
56584
سوره توحید.محمود شحات انور
4413120
56583
سوره طارق.آیات5تا10
4413119
56582
سوره نحل آیات125تا127
4413114
56577

لیست پیشوازها ، اثر محمود شحات انور 3
سوره کوثر.محمود شحات انور
4413141
56575
سوره انعام آیات17تا18
4413105
56566

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,525,907