خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 1
رهبر فرزانه 3
44116606
89725
رهبر فرزانه 2
44116605
89725
رهبر فرزانه 1
44116604
89724
حبیب حرم 4
44116595
89711
حبیب حرم 3
44116594
89710
حبیب حرم 2
44116593
89709

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 2
حبیب حرم 1
44116592
89708
قهرمان وطن 2
44116579
89707
قهرمان وطن 1
44116578
89706
سفره آسمانی 2
44114938
89730
سفره آسمانی 1
44114937
89729
سردار همدانی 3
44114941
89728

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 3
سردار همدانی 2
44114940
89727
سردار همدانی 1
44114939
89726
جمعه آسمانی 2
44114927
89722
جمعه آسمانی 1
44114926
89721
ایران 2
44114925
89720
ایران 1
44114924
89719

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 4
هوای وطن 2
44114923
89718
هوای وطن 1
44114922
89717
هوای عید 2
44114929
89716
هوای عید 1
44114928 44119718
89715
حرم آسمانی 3
44114921
89714
حرم آسمانی 2
44114920
89713

لیست پیشوازها ، اثر کسری کاویانی 5
حرم آسمانی 1
44114911
89712
بچه های غزه 3
44114914
89705
بچه های غزه 2
44114913
89704
بچه های غزه 1
44114912
89703

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,439,698